513/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 223 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 14. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
513

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. a vyhlášky č. 554/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

        2.  V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a)   v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU