512/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Částka: 222 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 16. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
512
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 16. prosince 2021
o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).

        Český statistický úřad vydal Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) sdělením č. 495/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Tato klasifikace byla aktualizována sdělením Českého statistického úřadu č. 430/2008 Sb., ze dne 3. prosince 2008, sdělením Českého statistického úřadu č. 340/2011 Sb., ze dne 13. listopadu 2011, sdělením Českého statistického úřadu č. 426/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2012, sdělením Českého statistického úřadu č. 464/2017 Sb., ze dne 15. prosince 2017, sdělením Českého statistického úřadu č. 290/2019 Sb., ze dne 4. listopadu 2019, a sdělením Českého statistického úřadu č. 576/2020 Sb., ze dne 17. prosince 2020.

. . .

Zavřít
MENU