507/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Částka: 222 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
507

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2021,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení        Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        (1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 za kalendářní měsíc částku: 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
 
 
jedna
 
2 240
 
dvě
 
3 065
 
tři
 
4 008
 
čtyři a více
 
4 834

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU