498/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)

Částka: 219 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 14. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
498

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2021
o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), s účinností od 1. ledna 2022.

        Číselník Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) se zavádí na základě nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, a stanoví doplňkové dvoumístné číselné statistické znaky vybraného zboží.

        Číselník Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) navazuje na Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků zavedený sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb. a plně ho nahrazuje.

. . .

Zavřít
MENU