497/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

Částka: 219 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 14. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
497

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2021
o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), (dále také „Seznam“).

        Seznam vychází z nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. Obsahuje kódy a názvy vybraných položek zemědělského a potravinářského zboží kapitol 01 až 22 kombinované nomenklatury a vybraného energetického zboží kapitol 27, 28, 29, 34, 38 a 44.

. . .

Zavřít
MENU