494/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce

Částka: 219 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 13. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
494

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 13. prosince 2021
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 271g odst. 3 a § 271i odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 285/2020 Sb., sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 činí 37 047 Kč.Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU