483/2021 Sb.Vyhláška o následcích povinného očkování

Částka: 216 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 14. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
483

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2021
o následcích povinného očkování        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8 a k provedení § 3 zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním:


§ 1

        Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.Příloha k vyhlášce č. 483/2021 Sb.

Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha - Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou
Zavřít
MENU