480/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Částka: 214 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 10. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
480

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 10. prosince 2021
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 534/2006 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 394/2010 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 167/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 361/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 164/2012 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 114/2014 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 322/2014 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 420/2016 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 153/2019 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Číselník zemí (CZEM) platný k 1.1.2022
Zavřít
MENU