477/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022

Částka: 213 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 8. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
477

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. prosince 2021
o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 3. prosince 2021 vydalo výměr MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 19/2021 dne 6. prosince 2021 a nabývá účinnosti 1. ledna 2022.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU