476/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.

Částka: 213 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 25. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
476

VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.        Česká národní banka stanoví podle § 33 odst. 7 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Ve vyhlášce č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, § 23 včetně nadpisu zní:


㤠23

Náležitosti osvědčení

        Osvědčení musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození absolventa kurzu,

b)   obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která kurz pořádala,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU