473/2021 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce

Částka: 212 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 7. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
473

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. prosince 2021
o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce        Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. i) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví s účinností od 1. ledna 2022 antigenní složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce:Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

MENU