464/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Částka: 209 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
464

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 písm. a) se částka „600 000 Kč“ nahrazuje částkou „750 000 Kč“.

        2.  V § 5 odst. 1 písm. b) se částka „2 400 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 500 000 Kč“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU