462/2021 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

Částka: 208 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 401/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
462

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2021
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2022 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 462/2021 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2022
Příloha PDF (234 kB)


MENU