454/2021 Sb.Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci

Částka: 203 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu:
Přijato: 29. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
454

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2021
o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 314/2019 Sb. a zákona č. 364/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. p) zákona:


§ 1

Druhy živočichů vyžadujících regulaci

        Druhy živočichů vyžadujících regulaci jsou

a)   husice nilská (Alopochen aegyptiacus),

b)   mýval severní (Procyon lotor),

c)   norek americký (Neovison vison),

d)   nutrie říční (Myocastor coypus),

e)   psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides),

f)    ondatra pižmová (Ondatra zibethicus).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Druhy živočichů vyžadujících regulaci
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU