449/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Částka: 202 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 30. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
449

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1

Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

        Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti, zahrnuje rozpoznání rizik, potřeb a ochranných činitelů a provádí se na základě

a)   popisu příčin ohrožení dítěte a důvodů zahájení sociálně-právní ochrany,

b)   vyhodnocení situace dítěte, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení

    1.
zdraví a prospívání dítěte,
    2.
schopnosti dítěte poznávat a učit se,
    3.
emočního vývoje a chování dítěte,
    4.
rodinných a sociálních vztahů dítěte,
    5.
sebepojetí dítěte,
    6.
sociální prezentace dítěte,
    7.
samostatnosti a sebeobsluhy dítěte,
    8.
názoru dítěte a přání dítěte,
    9.
dalších skutečností nezbytných pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě,

c)   vyhodnocení situace rodiny, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU