447/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.

Částka: 201 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
447

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje výčet metodik polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti odrůd zemědělských druhů, zeleninových druhů, révy, chmele a ovocných rodů a druhů a výčet metodik polních a laboratorních zkoušek užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, čekanky průmyslové a révy._______________________________
1)
Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU