444/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (č. 02/VODA/2022)

Částka: 199 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
444

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 26. listopadu 2021
o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 22. listopadu 2021 vydalo výměr Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů kanalizací.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 18/2021 dne 23. listopadu 2021 a nabývá účinnosti 1. ledna 2022.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU