439/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087)

Částka: 197 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 29. listopadu 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
439

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. listopadu 2021 č. 1087
o přijetí krizového opatření        V návaznosti na usnesení vlády č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového zákona.
. . .

Zavřít
MENU