437/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní

Částka: 195 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
437

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2021,
kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní        Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční


Čl. I

        Příloha vyhlášky č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, zní:

Příloha k vyhlášce č. 454/2020 Sb.

Vzor přiznání k dani silniční včetně pokynů k jeho vyplnění
Příloha PDF (13216 kB) ”.Čl. II

Přechodná ustanovení

        1.  Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU