436/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

Částka: 194 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 25. listopadu 2021 Autor předpisu:
Přijato: 25. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
436

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. listopadu 2021 č. 1067
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
po dobu trvání nouzového stavu        V návaznosti na usnesení vlády č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

. . .

Zavřít
MENU