432/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 193 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. listopadu 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
432

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., nařízení vlády č. 133/2017 Sb. a nařízení vlády č. 97/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 17 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a c), § 17 odst. 5, § 20 odst. 1, 3 a 4, § 21 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1 písm. a) a b), § 23, § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 25 odst. 1 a 2, § 26 odst. 1 písm. b), § 31 odst. 2 větě poslední, § 31 odst. 3 písm. b) a d), § 44 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1 a 2, § 63 odst. 1, 2, 3 a 5, § 65 odst. 1 písm. a) a b), § 67 písm. a) a b), § 70 odst. 1, § 71 odst. 3, § 73 odst. 2 větě první, § 76 odst. 1 písm. a) a c) a v § 76 odst. 2 písm. a) se slova „hodnoty majetku“ nahrazují slovy „čisté hodnoty aktiv“.

        2.  V § 20 odst. 4 se slova „ , ve sdělení klíčových informací týkajícím se tohoto standardního fondu“ zrušují.

        3.  V § 21 odst. 3 a v § 64 se slova „hodnoty fondového kapitálu“ nahrazují slovy „čisté hodnoty aktiv“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU