431/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 192 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 24. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
431

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb., vyhlášky č. 177/2012 Sb. a vyhlášky č. 17/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. d) se slovo „výsadkářským“ nahrazuje slovem „výsadkovým“ a slovo „výsadkářský“ se nahrazuje slovem „výsadkový“.

        2.  § 2 včetně nadpisu zní:


㤠2

Formy bezplatného stravování

        (1)  Bezplatné stravování se zabezpečuje výdejem jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává v teplém stavu, a nelze-li to zabezpečit, pak

a)   ve studeném stavu, nebo

b)   formou potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

        (2)  Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování výdejem jídla podle odstavce  1, náleží vojákovi náhrada v penězích. Náhrada v penězích za jídlo je finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce včetně přiznaného příplatku podle § 10 odst. 3, popřípadě přídavku potravin.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU