429/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

Částka: 192 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 24. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
429

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry



        Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:


Čl. I

        Vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

        2.  V § 8 odst. 1 se slova „jedinečným identifikačním štítkem ve formě registrační známky vydávané“ nahrazují slovy „registrační známkou podle vyhlášky upravující výstupní dokumenty v oblasti hazardních her (dále jen „registrační známka“) vydávanou“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU