428/2021 Sb.Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka: 191 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. listopadu 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
428

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. listopadu 2021
o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky        Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:


§ 1

        (1)  Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie nesmí za celou dobu čerpání investiční pobídky překročit tyto hodnoty:

a)   v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 30 %,

b)   v regionu soudržnosti Střední Morava 30 %,

c)   v regionu soudržnosti Severovýchod 30 %,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU