425/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 190 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

205/1999 Sb.;

Výchozí předpisy

168/1999 Sb. - podle § 6 odst. 5;
Původní znění předpisu
Zavřít

425

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 293/2017 Sb.:

Čl. I

§ 4 vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb., vyhlášky č. 309/2004 Sb., vyhlášky č. 186/2008 Sb. a vyhlášky č. 417/2017 Sb., se slova území států nahrazují slovem území, slova Bývalé jugoslávské republiky nahrazují slovem Severní a slova a Vatikánu nahrazují slovy , Vatikánu a Velké Británie.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU