424/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 190 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

424

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb. a vyhlášky č. 488/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 1c odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2

§ 9 odst. 4 písm. a) se slova , nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti zrušují.

3

§ 45 odst. 1 se věta první nahrazuje větou Výnosová cena lesního porostu se určí zjednodušeným způsobem..

4

§ 47 odst. 1 se slova Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena nahrazují slovem Cena a slova určí způsobem podle odstavců 3 až 5 se nahrazují slovy se pro účely podle jiného právního předpisu1) určí způsobem podle odstavců 3 až 5 postupem podle odstavce 2.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Například zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 47 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova , nebo jako součin její výměry a ceny z cenové mapy stavebních pozemků obce.

6

V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce,
nebo

oblasti
některých obcí*
Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo
oblasti některých obcí*
Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce,
nebo oblasti

některých obcí*
Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce,
nebo

oblasti

některých obcí*
Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
hlavní
město praha
Plzeňský
kraj
LIBERECKÝ
KRAJ
Jihomoravský
kraj
Praha - oblast 1  85 357 Plzeň - oblast 1 6 139 Česká Lípa 761 Blansko 1 169
Praha - oblast 2, 3, 6 a 21 20 036 Plzeň - oblast 2 3 202 Jablonec nad Nisou 1 358 Břeclav 1 423
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 18 9 284 Plzeň - oblast 3 1 997 Liberec - oblast 1 2 889 Hodonín 1 181
Praha - oblast 7, 11 a 20 8 035 Plzeň jih 828 Liberec
- oblast 2, 3, 4 a 5
1 777 Vyškov 1 490
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 19 5 763 Plzeň sever 720 Semily 577 Znojmo 1 584
Středočeský
kraj
Domažlice 1 735Král.
Hradecký kraj
Olomoucký
kraj
Benešov 2 041 Klatovy 1 087 Hradec Králové- oblast 1 3 835 Jeseník 896
Beroun 2 678 Rokycany 1 216 Hradec Králové- oblast 2, 3, 4 a 5 2 115 Olomouc - oblast 1 7 010
Kladno - oblast 1 2 453 Tachov 884 Jičín 1 411 Olomouc- oblast 2, 3 a 4 2 065
Kladno - oblast 2 a 3 2 154Karlovarský
kraj
Náchod 675 Prostějov 1 646
Kolín 2 129 Karlovy Vary

- oblast 1
8 550 Rychnov nad Kněžnou 725 Přerov - oblast 1 a 2 1 526
Kutná Hora 2 324 Karlovy Vary
- oblast 2, 3 a 4
1 901 Trutnov 628 Přerov- oblast 3, 4 a 5 696
Mělník 1 531 Cheb 806Pardubický
kraj
Šumperk 1 293
Mladá Boleslav 2 009 Františkovy Lázně- oblast 1 1 894 Chrudim 939Zlínský
kraj
Nymburk 2 329 Františkovy Lázně- oblast 2 1 369 Pardubice - oblast 1 2 823 Kroměříž 1 268
Poděbrady - oblast 1 4 075 Mariánské Lázně- oblast 1 5 470 Pardubice- oblast 2, 3, 4, 5 a 6 1 493 Luhačovice 1 490
Poděbrady - oblast 2 2 691 Mariánské Lázně- oblast 2 a 3 1 602 Svitavy 718 Uherské Hradiště 1 482
Praha - východ 1 379 Sokolov 835 Ústí nad Orlicí 668 Vsetín 1 204
Praha - západ 2 091Ústecký
kraj
kraj
Vysočina
Zlín - oblast 1 2 208
Příbram 1 324 Děčín 724 Havlíčkův Brod 774 Zlín - oblast 2 a 3 1 328
Rakovník 1 506 Chomutov 889 Jihlava - oblast 1 2 377Moravskoslezský
kraj
Jihočeský
kraj
Litoměřice 1 319 Jihlava - oblast 2 a 3 1 433 Ostrava- oblast 2, 5, 6 a 9 1 113
České Budějovice- oblast 1 10 162 Louny 1 100 Pelhřimov 539 Ostrava- oblast 1, 3 a 10 1 300
České Budějovice- oblast 2, 3 a 4 2 546 Most 1 023 Třebíč 985 Ostrava- oblast 4, 7, 8, 11 a 12 1 084
Český Krumlov 2 370 Teplice 1 237 Žďár nad Sázavou 876 Bruntál 588
Jindřichův Hradec 899 Ústí nad Labem- oblast 1 a 2 1 729Jihomoravský
kraj
Frýdek-Místek 855
Písek 1 146 Ústí nad Labem- oblast 3, 4, 5 a 6 977 Brno - oblast 1 a 2 20 533 Karviná 463
Prachatice 822
Brno- oblast 3, 4 a 5 6 958 Nový Jičín 893
Strakonice 799 Brno- oblast 6, 7, 8 a 9 4 508 Opava - oblast 1 2 019
Tábor 1 248 Brno - venkov 1 463 Opava - oblast 2, 3 a 4 1 098
*

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

7

V příloze č. 22a tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

Koeficienty míry užitku a míry omezení vlastníka nemovité věci pro věcná břemena pro technickou infrastrukturu podle druhu technické i nfrastruktury, prostorového umístění vedení a druhu pozemku

Tabulka č. 2

Prostorové umístění Objekty a vedení technické infrastruktury Hodnota koeficientu míry užitku a míry omezení vlastníka nemovité věci podle druhu pozemku koi
Stavební pozemek* Pozemní komunikace Zemědělský pozemek Lesní pozemek Vodní plocha Jiný pozemek
Nadzemní vedení El. vedení v napěťové hladině nad 110 kV (včetně podpěrných bodů) 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  0,25 
Elektrická vedení v napěťové hladině do 110 kV včetně (včetně podpěrných bodů) 0,25  0,25  0,25  0,75  0,10  0,25 
Plynovody o tlaku nad 40 bar - - 1,00  - 1,00  0,25 
Plynovody o tlaku do 40 bar včetně 0,75  - 0,75  - 0,10  0,25 
Rozvodné tepelné zařízení 1,00  0,25  1,00  1,00  0,10  0,25 
Vodovodní řady, kanalizační stoky - - - - - 0,25 
Telekomunikační síť 0,25  0,10  0,10  0,10  0,10  0,25 
Podzemní vedení El. vedení v napěťové hladině nad 110 kV  1,00  0,10  1,00  1,00  1,00  0,25 
Elektrická vedení v napěťové hladině do 110 kV včetně 0,5  0,10  0,25  0,75  0,25  0,25 
Plynovody o tlaku nad 40 bar 1,00  0,10  1,00  1,00  1,00  0,25 
Plynovody o tlaku do 40 bar včetně 0,50  0,10  0,25  0,75  0,25  0,25 
Rozvodné tepelné zařízení 0,50  0,10  0,25  0,75  0,25  0,25 
Vodovodní řady, kanalizační stoky 0,50  0,10  0,25  0,75  0,25  0,25 
Telekomunikační síť 0,40  0,10  0,10  0,40  0,25  0,25 
Podzemní objekty 1,00 
Nadzemní objekty 1,00 
*

Stavební pozemek s výjimkou pozemku s pozemní komunikací.

Nadzemní objekt (např. trafostanice, regulační stanice, předávací stanice, kotelny, věže, technologické kontejnery, podpěrný bod pro TI /mimo elektrická vedení/, vodojemy, úpravny vody).

Nadzemní vedení (např. nadzemní vedení přenosové, přepravní a distribuční soustavy, rozvodného tepelného zařízení, sítí elektronických komunikací).

Podzemní vedení (např. podzemní vedení přenosové, přepravní a distribuční soustavy, rozvodného tepelného zařízení, vodovodů, kanalizací, sítí elektronických komunikací).

Podzemní objekt (např. podzemní trafostanice a regulační stanice, šachty, předávací stanice, vodojemy).

8

V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Tabulka č.1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m3) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m3) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m3) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m3)
hlavní město praha Tábor 2 909  Král. Hradecký kraj Olomoucký kraj
Praha - oblast 1* 20 653  2 001 – 10 000  1 936  Hradec Králové 3 944  Jeseník 1 703 
Praha - oblast 2* 8 089  do 2 000 obyvatel 1 840  Jičín 2 561  Olomouc 3 500 
Praha - oblast 3* 7 019  Plzeňský kraj Náchod 1 549  Prostějov 2 465 
Praha - oblast 4* 7 674  Plzeň - oblast 1* 2 693  Rychnov nad Kn. 2 251  Přerov 1 587 
Praha - oblast 5* 9 424  Plzeň - oblast 2* 4 086  Trutnov 2 617  Šumperk 2 920 
Praha - oblast 6* 9 574  Plzeň - oblast 3* 3 997  10 001 – 50 000  2 178  10 001 – 50 000  2 296 
Praha - oblast 7* 4 616  Domažlice 1 456  2 001 – 10 000  1 681  2 001 – 10 000  1 858 
Praha - oblast 8* 8 068  Klatovy 2 175  do 2 000 obyvatel 1 873  do 2 000 obyvatel 1 831 
Praha - oblast 9* 7 358  Rokycany 2 767  Pardubický kraj Zlínský kraj
Praha - oblast 10* 7 368  Tachov 3 076  Chrudim 2 474  Kroměříž 1 984 
Praha - oblast 11* 5 478  10 001 – 50 000  2 184  Pardubice 3 439  Luhačovice 2 601 
Praha - oblast 12* 8 345  2 001 – 10 000  2 127  Svitavy 2 446  Uherské Hradiště 1 905 
Praha - oblast 13* 5 469  do 2 000 obyvatel 1 863  Ústí nad Orlicí 1 902  Vsetín 1 571 
Praha - oblast 14* 3 685  Karlovarský kraj 10 001 – 50 000  1 990  Zlín 4 131 
Praha - oblast 15* 8 881  Karlovy Vary - oblast 1* 4 180  2 001 – 10 000  1 906  10 001 – 50 000  2 291 
Praha - oblast 16* 4 450  Karlovy Vary - oblast 2* 2 850  do 2 000 obyvatel 1 774  2 001 – 10 000  1 353 
Praha - oblast 17* 3 615  Karlovy Vary - oblast 3* 2 234  kraj Vysočina do 2 000 obyvatel 1 347 
Praha - oblast 18* 6 458  Karlovy Vary - oblast 4* 3 242  Havlíčkův Brod 2 696  Moravskoslezský KRAJ
Praha - oblast 19* 5 576  Cheb 2 584  Jihlava 3 495  Ostrava - oblast 1* 2 470 
Praha - oblast 20* 7 599  Františkovy Lázně 2 865  Pelhřimov 2 705  Ostrava - oblast 2* 2 587 
Praha - oblast 21* 9 745  Mariánské Lázně 1 978  Třebíč 2 430  Ostrava - oblast 3* 1 932 
Středočeský kraj Sokolov 2 969  Žďár nad Sázavou 2 713  Ostrava - oblast 4* 1 375 
Benešov 3 089  10 001 – 50 000  1 622  10 001 – 50 000  1 899  Ostrava - oblast 5* 1 726 
Beroun 4 149  2 001 – 10 000  1 309  2 001 – 10 000  1 448  Ostrava - oblast 6* 2 862 
Kladno 3 110  do 2 000 obyvatel 1 922  do 2 000 obyvatel 1 352  Ostrava - oblast 7* 3 071 
Kolín 2 347  Ústecký kraj Jihomoravský kraj Ostrava - oblast 8* 2 626 
Kutná Hora 2 268  Děčín 1 438  Brno - oblast 1* 6 659  Ostrava - oblast 9* 5 128 
Mělník 3 105  Chomutov 2 594  Brno - oblast 2* 4 051  Ostrava - oblast 10* 2 181 
Mladá Boleslav 3 412  Litoměřice 3 293  Brno - oblast 3* 6 176  Ostrava - oblast 11* 2 263 
Nymburk 2 983  Louny 2 530  Brno - oblast 4* 5 509  Ostrava - oblast 12* 2 055 
Poděbrady 3 188  Most 3 404  Brno - oblast 5* 5 688  Bruntál 1 626 
Praha – východ** 6 401  Teplice 2 311  Brno - oblast 6* 5 372  Frýdek-Místek 1 894 
Praha – západ** 7 117  Ústí nad Labem 1 527  Brno - oblast 7* 4 320  Havířov 2 599 
Příbram 2 009  10 001 – 50 000  1 740  Brno - oblast 8* 3 402  Karviná 1 984 
Rakovník 1 996  2 001 – 10 000  1 340  Brno - oblast 9* 3 415  Nový Jičín 2 435 
10 001 – 50 000  2 385  do 2 000 obyvatel 1 668  Blansko 3 862  Opava 2 824 
2 001 – 10 000  2 833  Liberecký kraj Břeclav 2 155  10 001 – 50 000  1 718 
do 2 000 obyvatel 2 206  Česká Lípa 1 856  Hodonín 2 774  2 001 – 10 000  1 758 
Jihočeský kraj Jablonec nad Nisou 1 938  Vyškov 2 201  do 2 000 obyvatel 1 548 
České Budějovice 3 315  Liberec 2 753  Znojmo 2 509 
Český Krumlov 2 933  Semily 1 513  10 001 – 50 000  2 607 
Jindřichův Hradec 1 809  10 001 – 50 000  2 382  2 001 – 10 000  2 205 
Písek 3 215  2 001 – 10 000  1 646  do 2 000 obyvatel 1 900 
Prachatice 2 958  do 2 000 obyvatel 2 295 
Strakonice 1 931 
*

Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

**

Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

9

V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3)
Hlavní Město Praha Liberecký kraj
Praha - oblast - nad 50 000 obyvatel 1 231 
Praha - oblast - 10 001 – 50 000  2 193 
Praha - oblast - 2 001 – 10 000  2 028 
Praha - oblast 3 926  do 2 000 obyvatel 3 199 
Praha - oblast 2 967  Královéhradecký Kraj
Praha - oblast 3 720  nad 50 000 obyvatel 1 976 
Praha - oblast 3 097  10 001 – 50 000  2 311 
Praha - oblast 3 381  2 001 – 10 000  1 327 
Praha - oblast 2 896  do 2 000 obyvatel 3 508 
Praha - oblast 10  2 614  Pardubický kraj
Praha - oblast 11  2 965  nad 50 000 obyvatel 1 138 
Praha - oblast 12  7 008  10 001 – 50 000  1 252 
Praha - oblast 13  4 687  2 001 – 10 000  1 985 
Praha - oblast 14  1 877  do 2 000 obyvatel 2 713 
Praha - oblast 15  4 687  kraj Vysočina
Praha - oblast 16  2 950  nad 50 000 obyvatel 722 
Praha - oblast 17  4 387  10 001 – 50 000  929 
Praha - oblast 18  4 183  2 001 – 10 000  1 362 
Praha - oblast 19  3 021  do 2 000 obyvatel 2 486 
Praha - oblast 20  3 310  BRNO
Praha - oblast 21  4 163  Brno - oblast -
STŘEDOČESKÝ KRAJ Brno - oblast 2 165 
nad 50 000 obyvatel 1 190  Brno - oblast 1 627 
10 001 – 50 000  1 933  Brno - oblast 2 135 
2 001 – 10 000  2 987  Brno - oblast 1 625 
do 2 000 obyvatel 3 816  Brno - oblast 1 862 
JIHOČESKÝ KRAJ Brno - oblast 1 770 
nad 50 000 obyvatel 1 472  Brno - oblast 2 249 
10 001 – 50 000  984  Brno - oblast 1 377 
2 001 – 10 000  1 905  Jihomoravský kraj – (kromě Brna)
do 2 000 obyvatel 3 299  nad 10 000 obyvatel 1 074 
PLZEnSKÝ KRAJ 2 001 – 10 000  1 770 
nad 50 000 obyvatel 1 665  do 2 000 obyvatel 2 511 
10 001 – 50 000  1 290  Olomoucký Kraj
2 001 – 10 000  2 442  nad 50 000 obyvatel 2 211 
do 2 000 obyvatel 2 602  10 001 – 50 000  1 275 
Karlovarský kraj 2 001 – 10 000  1 913 
nad 50 000 obyvatel - do 2 000 obyvatel 2 218 
10 001 – 50 000  1 164  Zlínský kraj
2 001 – 10 000  1 114  nad 50 000 obyvatel 2 179 
do 2 000 obyvatel 2 291  10 001 – 50 000  860 
Ústecký kraj 2 001 – 10 000  1 441 
nad 50 000 obyvatel 1 185  do 2 000 obyvatel 2 082 
10 001 – 50 000  1 274  Moravskoslezský kraj
2 001 – 10 000  1 518  nad 50 000 obyvatel 1 779 
do 2 000 obyvatel 2 412  10 001 – 50 000  1 728 
2 001 – 10 000  2 195 
do 2 000 obyvatel 2 545 

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

10

V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3)
Hlavní Město Praha Liberecký kraj
Praha - oblast 9 834  nad 50 000 obyvatel 1 881 
Praha - oblast 6 583  10 001 – 50 000  2 103 
Praha - oblast 3 989  2 001 – 10 000  1 353 
Praha - oblast 4 339  do 2 000 obyvatel 1 369 
Praha - oblast 3 616  Královéhradecký Kraj
Praha - oblast 8 000  nad 50 000 obyvatel 2 657 
Praha - oblast 3 798  10 001 – 50 000  2 189 
Praha - oblast 8  4 336  2 001 – 10 000  1 513 
Praha - oblast 5 389  do 2 000 obyvatel 1 438 
Praha - oblast 10  6 000  Pardubický kraj
Praha - oblast 11  4 722  nad 50 000 obyvatel 1 781 
Praha - oblast 12  3 720  10 001 – 50 000  2 513 
Praha - oblast 13  3 555  2 001 – 10 000  1 812 
Praha - oblast 14  3 341  do 2 000 obyvatel 1 653 
Praha - oblast 15  1 862  kraj Vysočina
Praha - oblast 16  2 698  nad 50 000 obyvatel 2 229 
Praha - oblast 17  1 669  10 001 – 50 000  2 159 
Praha - oblast 18  3 356  2 001 – 10 000  1 522 
Praha - oblast 19  1 971  do 2 000 obyvatel 1 512 
Praha - oblast 20  4 670  BRNO
Praha - oblast 21  6 024  Brno - oblast 4 247 
STŘEDOČESKÝ KRAJ Brno - oblast 5 332 
nad 50 000 obyvatel 2 561  Brno - oblast 5 667 
10 001 – 50 000  2 865  Brno - oblast 4 240 
2 001 – 10 000  2 060  Brno - oblast 4 740 
do 2 000 obyvatel 2 190  Brno - oblast 4 206 
JIHOČESKÝ KRAJ Brno - oblast 4 160 
nad 50 000 obyvatel 2 555  Brno - oblast 3 322 
10 001 – 50 000  2 303  Brno - oblast 2 489 
2 001 – 10 000  1 936  Jihomoravský kraj – (kromě Brna)
do 2 000 obyvatel 1 272  nad 10 000 obyvatel 2 138 
PLZEnSKÝ KRAJ 2 001 – 10 000  1 779 
nad 50 000 obyvatel 2 134  do 2 000 obyvatel 2 290 
10 001 – 50 000  2 450  Olomoucký Kraj
2 001 – 10 000  1 985  nad 50 000 obyvatel 3 345 
do 2 000 obyvatel 1 634  10 001 – 50 000  2 270 
Karlovarský kraj 2 001 – 10 000  1 548 
nad 50 000 obyvatel - do 2 000 obyvatel 1 091 
10 001 – 50 000  1 319  Zlínský kraj
2 001 – 10 000  857  nad 50 000 obyvatel 2 795 
do 2 000 obyvatel 1 403  10 001 – 50 000  2 862 
Ústecký kraj 2 001 – 10 000  1 858 
nad 50 000 obyvatel 1 847  do 2 000 obyvatel 1 153 
10 001 – 50 000  1 528  Moravskoslezský kraj
2 001 – 10 000  1 355  nad 50 000 obyvatel 1 643 
do 2 000 obyvatel 1 419  10 001 – 50 000  1 828 
2 001 – 10 000  1 645 
do 2 000 obyvatel 1 548 

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

11

V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2)
hlavní město praha Tábor 30 501  Král. Hradecký kraj Olomoucký kraj
Praha - oblast 1* 125 609  2 001 – 10 000  17 839  Hradec Králové 40 753  Jeseník 17 287 
Praha - oblast 2* 101 504  do 2 000 obyvatel 18 480  Jičín 36 478  Olomouc 39 638 
Praha - oblast 3* 95 826  Plzeňský kraj Náchod 22 223  Prostějov 26 751 
Praha - oblast 4* 75 456  Plzeň - oblast 1* 38 500  Rychnov nad Kn. 34 601  Přerov 23 809 
Praha - oblast 5* 80 724  Plzeň - oblast 2* 39 653  Trutnov 22 437  Šumperk 21 989 
Praha - oblast 6* 87 847  Plzeň - oblast 3* 34 642  10 001 – 50 000  22 941  10 001 – 50 000  22 400 
Praha - oblast 7* 69 260  Domažlice 24 493  2 001 – 10 000  22 283  2 001 – 10 000  17 339 
Praha - oblast 8* 74 534  Klatovy 26 321  do 2 000 obyvatel 31 575  do 2 000 obyvatel 15 841 
Praha - oblast 9* 75 694  Rokycany 27 464  Pardubický kraj Zlínský kraj
Praha - oblast 10* 75 041  Tachov 27 567  Chrudim 34 876  Kroměříž 26 588 
Praha - oblast 11* 65 715  10 001 – 50 000  26 244  Pardubice 39 883  Luhačovice 35 925 
Praha - oblast 12* 63 894  2 001 – 10 000  25 718  Svitavy 26 968  Uherské Hradiště 36 013 
Praha - oblast 13* 52 276  do 2 000 obyvatel 20 291  Ústí nad Orlicí 24 578  Vsetín 27 211 
Praha - oblast 14* 61 648  Karlovarský kraj 10 001 – 50 000  29 362  Zlín 34 361 
Praha - oblast 15* 58 830  Karlovy Vary - oblast 1* 36 923  2 001 – 10 000  25 105  10 001 – 50 000  28 774 
Praha - oblast 16* 64 538  Karlovy Vary - oblast 2* 23 189  do 2 000 obyvatel 18 598  2 001 – 10 000  23 466 
Praha - oblast 17* 49 450  Karlovy Vary - oblast 3* 21 053  Vysočina kraj do 2 000 obyvatel 19 433 
Praha - oblast 18* 71 795  Karlovy Vary - oblast 4* 20 198  Havlíčkův Brod 26 897  Moravskoslezský kraj
Praha - oblast 19* 70 313  Cheb 19 057  Jihlava 31 516  Ostrava - oblast 1* 22 901 
Praha - oblast 20* 82 703  Františkovy lázně 21 121  Pelhřimov 28 735  Ostrava - oblast 2* 19 239 
Praha - oblast 21* 79 638  Mariánské lázně 22 894  Třebíč 29 559  Ostrava - oblast 3* 21 656 
Středočeský kraj Sokolov 15 131  Žďár nad Sázavou 29 074  Ostrava - oblast 4* 13 258 
Benešov 40 646  10 001 – 50 000  15 535  10 001 – 50 000  27 594  Ostrava - oblast 5* 23 005 
Beroun 44 945  2 001 – 10 000  10 743  2 001 – 10 000  19 967  Ostrava - oblast 6* 20 719 
Kladno 39 815  do 2 000 obyvatel 9 905  do 2 000 obyvatel 14 137  Ostrava - oblast 7* 24 476 
Kolín 37 770  Ústecký kraj Jihomoravský kraj Ostrava - oblast 8* 20 776 
Kutná Hora 31 667  Děčín 17 403  Brno - oblast 1* 61 716  Ostrava - oblast 9* 25 206 
Mělník 40 765  Chomutov 9 966  Brno - oblast 2* 58 769  Ostrava - oblast 10* 21 487 
Mladá Boleslav 47 391  Litoměřice 28 742  Brno - oblast 3* 59 195  Ostrava - oblast 11* 17 662 
Nymburk 31 582  Louny 21 186  Brno - oblast 4* 59 225  Ostrava - oblast 12* 15 782 
Poděbrady 42 049  Most 8 763  Brno - oblast 5* 60 268  Bruntál 13 976 
Praha – východ** 49 954  Teplice 20 539  Brno - oblast 6* 58 178  Frýdek-Místek 24 864 
Praha – západ** 51 144  Ústí nad Labem 16 841  Brno - oblast 7* 56 644  Havířov 15 936 
Příbram 31 551  10 001 – 50 000  11 819  Brno - oblast 8* 41 932  Karviná 12 086 
Rakovník 28 915  2 001 – 10 000  15 396  Brno - oblast 9* 49 652  Nový Jičín 23 260 
10 001 – 50 000  34 674  do 2 000 obyvatel 10 103  Blansko 44 202  Opava 26 403 
2 001 – 10 000  33 348  Liberecký kraj Břeclav 27 195  10 001 – 50 000  20 609 
do 2 000 obyvatel 22 973  Česká Lípa 22 281  Hodonín 26 030  2 001 – 10 000  20 119 
Jihočeský kraj Jablonec nad Nisou 27 019  Vyškov 35 224  do 2 000 obyvatel 13 555 
České Budějovice 36 615  Liberec 33 225  Znojmo 28 654 
Český Krumlov 30 231  Semily 13 424  10 001 – 50 000  30 525 
Jindřichův Hradec 23 962  10 001 – 50 000  22 491  2 001 – 10 000  36 266 
Písek 27 746  2 001 – 10 000  18 750  do 2 000 obyvatel 27 393 
Prachatice 22 005  do 2 000 obyvatel 32 201 
Strakonice 28 340 
*

Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

**

Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

12

Příloha č. 41 zní:

Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb – Ki

v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
SEKCE 1 – BUDOVY
11  BUDOVY BYTOVÉ
111 Budovy jednobytové
46.21.11.1  Budovy jednobytové 2,531 
46.21.11.3-4  Budovy pro rodinnou rekreaci
112 Budovy dvou a vícebytové
1121  46.21.11.2  Budovy dvoubytové 2,530 
1122  46.21.11.2 46.21.12.. Budovy tří a vícebytové 2,493 
113 Budovy bytové ostatní
46.21.18.2  Budovy se službami sociální péče 2,398 
46.21.19.1  Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12 BUDOVY NEBYTOVÉ – BUDOVY A HALY
121 Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1  Budovy hotelů 2,420 
46.21.19.2  Budovy restauračních zařízení
122 Budovy administrativní
46.21.14.3.. Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta…) 2,489 
123 Budovy pro obchod
46.21.14.2.. Budovy pro obchod, prodejny 2,533 
46.21.14.3.. Budovy pro služby
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace
1241  46.21.14.4.. Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2,486 
46.21.64.3 
1242  46.21.14.5.. Garáže 2,489 
125 Budovy pro průmysl a skladování
1251  46.21.13.1.. 46.21.51.2.. Budovy pro průmysl 2,482 
46.21.13.3.. Budovy pro vodní hospodářství
1252  46.21.13.2.. Budovy skladů, nádrže a sila 2,438 
46.21.64.1 a 2 
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
1261  46.21.16  Budovy pro společenské a kulturní účely 2,478 
1262  46.21.17.2  Budovy muzeí a knihoven 2,425 
1263  46.21.17..1 a 3  Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum 2,430 
1264  46.21.18.1  Budovy pro zdravotnictví 2,443 
1265  46.21.61.. 46.21.63.. Budovy pro sport tj. např. budovy tělocvičen, stavby stadionů, kryté bazény 2,458 
127 Budovy nebytové ostatní
1271  46.21.15.2.. 46.21.15.3.. Budovy pro zemědělství tj. např. budovy pro živočišnou a rostlinnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů, budovy pro lesnictví 2,514 
1272  46.21.14.6..1  Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2,422 
1273  46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky
1274  46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené 2,459 
SEKCE 2 – Inženýrská díla
21 DOPRAVNÍ DÍLA
211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11.. Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru 2,653 
212 Dráhy kolejové
46.23.13.. Dráhy železniční a visuté 2,386 
213 Plochy letišť
46.23.14  Dráhy letištní a ostatní plochy 2,640 
214 Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
2141  46.21.21.. Mosty a visuté dálnice 2,380 
2142  46.21.22.. Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) 2,409 
215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
2151  46.24.12.1 46.24.11  Přístavy a plavební kanály 2,497 
2152  46.24.12.3  Hráze, jezy a stupně na tocích 2,541 
46.24.12.4  Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8  Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9  Úpravy vodních toků (regulace)
2153  46.24.12.6-7  Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
22  VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221 Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
2211  46.21.31.. Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní 2,735 
46.21.32.7 
2212  46.21.32.. Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů 2,766 
46.21.64.1  Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
2213  46.21.36-37.. Vedení dálkové telekomunikační 2,662 
46.21.52.5  Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry
2214  46.21.33.. Vedení elektrická trakční 2,587 
46.21.34.. 46.21.35.. Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení
222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
2221  46.21.42.3  Vedení plynu místní trubní 2,708 
2222  46.21.41.1,2,9 46.21.42.1,2 46.21.64.1  Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů 2,765 
46.25.22.1  Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2  Studny jinde neuvedené a jímání vody
2223  46.21.41.4,9  Vedení kanalizace místní trubní 2,726 
46.21.64.1  Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
2224  46.21.43.. Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení 2,596 
46.21.43.9  Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23 SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
2301  46.21.52.. Stavby důlní a pro těžbu 2,667 
2302  46.21.51.. 46.25.61  Stavby elektráren
2303  46.25.61  Stavby pro chemický průmysl
2304  Stavby průmyslové jinde neuvedené
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
24 OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241 Stavby pro sport a rekreaci
2411  46.23.22.9 46.23.22.2 46.21.62.1  Sportovní hřiště dále např. nekrytá koupaliště, dostihové dráhy 2,735 
46.23.21.1  Plochy stadionů 2,912 
46.23.21.2  Plochy hřišť a cvičišť 2,912 
2412  46.23.21.. Ostatní stavby pro sport a rekreaci dále např. parky a zahrady 2,953 
46.23.22.9  Golfová hřiště 2,774 
242 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64.. 46.39.99 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená 2,821 

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU