423/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Částka: 189 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 12. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
423

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. listopadu 2021
o uložení kolektivní dohody vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena Kolektivní dohoda vyššího stupně účinná od 1. ledna 2022 ze dne 4. října 2021 uzavřená mezi

Odborovým svazem státních orgánů a organizací,
Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,
Asociací samostatných odborů
a
vládou České republiky.


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU