423/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Částka: 189 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 12. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

423

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 12. listopadu 2021

o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena Kolektivní dohoda vyššího stupně účinná od 1. ledna 2022 ze dne 4. října 2021 uzavřená mezi

Odborovým svazem státních orgánů a organizací,

Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,

Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,

Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,

Asociací samostatných odborů

a

vládou České republiky.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU