422/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 189 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 12. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
422

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. listopadu 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1.
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 mezi
Elektrotechnickou asociací České republiky
a
Odborovým svazem KOVO;

  2.
Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 mezi
Svazem bank a pojišťoven
a
Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU