421/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Částka: 189 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

361/2003 Sb. - podle § 115 odst. 2;

Předpisem se ruší

336/2019 Sb.;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

421

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. listopadu 2021,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb. a zákona č. 163/2019 Sb., (dále jen zákon):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Nařízení vlády č. 336/2019 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, se zrušuje.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 421/2021 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Příloha PDF (751 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 421/2021 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená

podle § 114 odst. 2 zákona

Příloha PDF (769 kB)
MENU