412/2021 Sb.Vyhláška o rozpočtové skladbě

Částka: 186 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
412

VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2021
o rozpočtové skladbě        Ministerstvo financí stanoví podle § 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 484/2020 Sb., a podle § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 484/2020 Sb.:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba, která se uplatňuje

a)   ve státním rozpočtu,

b)   při sledování plnění státního rozpočtu,

c)   při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,

d)   v rozpočtech a ostatních peněžních fondech státních fondů,

e)   při pohybech na účtech státních finančních aktiv,

f)    při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,

g)   v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.

        (2) Rozpočtem se pro účely této vyhlášky rozumí peněžní fondy podle odstavce  1 písm. a) až d) a g) a účty podle odstavce  1 písm. e) a f).


§ 2

Rozpočtová skladba

        (1)  Rozpočtová skladba třídí příjmy, výdaje a financující položky do jednotek třídění příjmů a výdajů (dále jen „jednotka třídění“), kterými jsou povinny organizační složky státu a právnické osoby podle § 1 odst. 1 písm. d) a g) (dále jen „rozpočtová jednotka“) označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozpočtová skladba
ČÁST DRUHÁ - HLEDISKA A DRUHY TŘÍDĚNÍ
§ 3 - Odpovědnostní třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu
§ 4 - Druhové třídění příjmů a výdajů
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Odvětvové třídění příjmů a výdajů
§ 12  
§ 13 - Konsolidační třídění příjmů a výdajů
§ 14  
§ 15 - Podkladové třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu
§ 16  
§ 17 - Prostorové třídění příjmů a výdajů
§ 18  
§ 19 - Nástrojové třídění příjmů a výdajů
§ 20  
§ 21 - Doplňkové třídění výdajů státního rozpočtu
§ 22  
§ 23 - Programové třídění výdajů
§ 24  
§ 25 - Účelové třídění výdajů státního rozpočtu
§ 26  
§ 27 - Strukturní třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu
§ 28  
§ 29 - Transferové třídění příjmů a výdajů
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30 - Používání jednotek třídění
§ 31 - Podrobnější třídění a další třídění příjmů a výdajů
§ 32 - Přechodné ustanovení
§ 33 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Příloha č. 1 - Odpovědnostní třídění
Příloha č. 2 - Druhové třídění
Příloha č. 3 - Odvětvové třídění
Příloha č. 4 - Konsolidační třídění
Příloha č. 5 - Podkladové třídění
Příloha č. 6 - Prostorové třídění
Příloha č. 7 - Doplňkové třídění
Zavřít
MENU