411/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 185 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 12. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

512/2002 Sb.;

Výchozí předpisy

312/2002 Sb. - podle § 42 k provedení § 21;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

411

VYHLÁŠKA

ze dne 12. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb., vyhlášky č. 39/2016 Sb., vyhlášky č. 173/2017 Sb., vyhlášky č. 109/2018 Sb. a vyhlášky č. 222/2018 Sb., se mění takto:

1

§ 1 odst. 1 písmeno c) zní:

c

při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících,

2

Příloha zní:

Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.

Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti

Příloha PDF (2027 kB)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Úředník, který ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonává správní činnost, pro jejíž výkon nebylo podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti a pro jejíž výkon je podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr:

Hamáček v. r.

MENU