409/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

Částka: 184 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

359/2011 Sb.;

Výchozí předpisy

111/2009 Sb. - podle § 69 odst. 1 písm. a) až g);

CZ-NACE

41; 42; 43; 68; 71; 84;
Původní znění předpisu
Zavřít

409

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb., se mění takto:

1

§ 6 odst. 1 se slova údajů o adresním místě, které zapíše obec nebo stavební úřad a kterému úřad zapíše poštovní směrovací číslo nahrazují slovy vybraných údajů o územních prvcích a o územně evidenčních jednotkách, kterými jsou území obce nebo území vojenského újezdu, katastrální území a území obvodu v hlavním městě Praze, stavební objekt, adresní místo, část obce a ulice, a o poštovním směrovacím čísle.

2

§ 6 odst. 2 písm. c) se slovo městského zrušuje.

3

§ 7 odst. 2 se slova se místo údajů podle odstavce 1 uvede text vlastní zjištění nahrazují slovy editor sepíše stručný záznam o způsobu a výsledku zjištění.

4

§ 17 se za slovy v hlavním městě Praze, území slovo městských zrušuje.

5

§ 19 odst. 1 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena d) až q).

6

§ 19 odst. 1 písm. j) se slovo městského zrušuje.

7

V příloze 1 bodě 1 písm. a) se slovo městského zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda:

Ing. Večeře v. r.

MENU