407/2021 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

Částka: 183 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 5. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

6/1993 Sb. - podle § 22 odst. 1 písm. a);
Původní znění předpisu
Zavřít

407

VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2021

o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. listopadu 2021 se vydává pamětní stříbrná mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy (dále jen mince).

(2) Mince se vydává v běžném provedení v matované a leštěné variantě. V leštěné variantě je reliéf matovaný a pole je leštěné.

(3) Mince se razí ze slitiny obsahující nejméně 999 dílů stříbra. Hmotnost mince je 1 000 g, její průměr 100 mm a síla 14 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 0,1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 10 g, odchylka v průměru 1 mm a odchylka v síle 1 mm. Hrana mince v matované variantě je vroubkovaná a hrana mince v leštěné variantě je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je ztvárněn historický znak hlavního města Prahy. Ve spodní části mincovního pole jsou umístěny ve třech řádcích texty ČESKÁ, REPUBLIKA a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky 10 000 Kč. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ČM, se nachází při levém okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je vyobrazena mapa Velké Prahy s vyznačením území všech původně samostatných historických obcí a měst, které v letech 1922-1968 tvořily Velkou Prahu. Po obvodu mince jsou v pořadí zprava nahoře vyobrazeny štíty ze znaků těchto obcí a měst: Vršovice, Košíře, Smíchov, Břevnov, Bubeneč, Vyšehrad, Hradčany, Malá Strana, Staré Město pražské, Nové Město pražské, Libeň, Vysočany, Karlín, Žižkov, Královské Vinohrady a Nusle. V horní části mincovního pole jsou umístěny ve třech řádcích texty VELKÁ, PRAHA1922-2022. Příjmení autora mince akademického sochaře Zbyňka Fojtů je umístěno pod mapou Velké Prahy.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. listopadu 2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 407/2021 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

(lícní a rubová strana)

MENU