406/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 183 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 10. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
406

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

        Ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., vyhlášky č. 390/2013 Sb., vyhlášky č. 120/2014 Sb., vyhlášky č. 121/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 302/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 28/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2020 Sb., a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 176/2020 Sb., se § 12a zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU