405/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 183 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. listopadu 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

567/2006 Sb.;

Výchozí předpisy

262/2006 Sb. - podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2;

Normy

ISO 9001-7.2;

Daně a účetnictví

Mzdy;
Původní znění předpisu
Zavřít

405

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb., nařízení vlády č. 273/2018 Sb., nařízení vlády č. 347/2019 Sb. a nařízení vlády č. 487/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 2 se částka 90,50 Kč nahrazuje částkou 96,40 Kč a částka 15 200 Kč se nahrazuje částkou 16 200 Kč.

2

§ 3 odstavec 1 zní:

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina pracíNejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinuv Kč za měsíc
1.96,4016 200
2.106,5017 900
3.117,5019 700
4.129,8021 800
5.143,3024 100
6.158,2026 600
7.174,7029 400
8.192,8032 400.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU