401/2021 Sb.Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

Částka: 180 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. listopadu 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 4. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
401

VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2021
o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance        Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

        (2) Výkazy podle odstavce  1 obsahují také informace o podvodech, které osoby oprávněné poskytovat platební služby v oblasti platebního styku zaznamenaly.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vykazující osoby
§ 3 - Předkládané výkazy
§ 4 - Způsob sestavování výkazů
§ 5 - Způsob a forma předkládání výkazů
§ 6 - Opravy a změny ve výkazech
§ 7 - Účinnost
Příloha - Obsah předkládaných výkazů
Zavřít
MENU