399/2021 Sb.Vyhláška o úvěrových ukazatelích

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. listopadu 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 25. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
399

VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2021
o úvěrových ukazatelích        Česká národní banka stanoví podle § 45a odst. 6 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 219/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje způsob a pravidla výpočtu úvěrových ukazatelů včetně vymezení jednotlivých položek, které jsou součástí výpočtu.


§ 2

Ukazatel LTV

        Osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr (dále jen „poskytovatel úvěru“) vypočte ukazatel LTV, který je vyjádřen v procentech, podle vzorcekde
L označuje celkovou výši dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen „obytná nemovitost“)1) vypočtenou podle vzorce
L = NL + OL,
kde
NL označuje celkovou výši jistiny nově poskytovaného spotřebitelského úvěru zajištěného obytnou nemovitostí,
OL označuje celkovou výši dluhů spotřebitele, včetně dosud nečerpaných jistin, z již sjednaných spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí jako nově poskytovaný spotřebitelský úvěr,
V označuje hodnotu obytné nemovitosti zajišťující nově poskytovaný spotřebitelský úvěr stanovenou podle § 113 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, přičemž u spotřebitelského úvěru určeného na výstavbu či rekonstrukci obytné nemovitosti jde o takto stanovenou hodnotu obytné nemovitosti po dokončení její výstavby či rekonstrukce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Ukazatel LTV
§ 3 - Ukazatel DSTI
§ 4 - Ukazatel DTI
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU