398/2021 Sb.Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. listopadu 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 18. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
398

VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2021
o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999        Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

Ukončení platnosti bankovek

        Dnem 30. června 2022 se ukončuje platnost bankovek po 100 Kč vzoru 19951), bankovek po 100 Kč vzoru 19972), bankovek po 200 Kč vzoru  19963), bankovek po 200 Kč vzoru 19984), bankovek po 500 Kč vzoru 19955), bankovek po 500 Kč vzoru 19976), bankovek po 1 000 Kč vzoru 19967), bankovek po 2 000 Kč vzoru 19968) a bankovek po 2 000 Kč vzoru 19999).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Ukončení platnosti bankovek
§ 2 - Výměna bankovek
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU