394/2021 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování

Částka: 175 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 19. října 2021 Nabývá účinnosti: 22. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
394

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. října 2021
o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování        Ministerstvo zdravotnictví sděluje na základě čl. IV zákona č. 366/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, že dne 18. října 2021 bylo zprovozněno centrální úložiště záznamů o očkování.Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

MENU