392/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 174 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 15. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
392

VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2021,
kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9, § 8 odst. 6 a § 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 61/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv


Čl. I

        Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. a) a b) se slova „a pomocných látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

        2.  V § 1 písm. c) se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“.

        3.  V § 1 se na konci písmene d) doplňují slova „a hlášení letecké aplikace hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

        4.  V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o průměrném odběru živin ve sklizených produktech a způsob a formu elektronického předávání evidence a

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU