391/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 173 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
391

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě


Čl. I

        Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 352/2019 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o katalogu správních činností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU