390/2021 Sb.Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Částka: 173 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
390

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021
o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků        Vláda nařizuje podle § 104 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.


§ 2

        Osobním ochranným pracovním prostředkem pro účely tohoto nařízení není

a)   běžný pracovní oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky2) a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,

b)   výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle jiného právního předpisu3),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Příloha č. 1 - Tabulka pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik
Příloha č. 2 - Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků
Příloha č. 3 - Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků
Příloha č. 4 - Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků
Zavřít
MENU