387/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Částka: 172 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
387

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách        Vláda nařizuje podle § 119 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.:


Čl. I

        V § 1 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, se za slovo „majetku“ vkládají slova „podle právních předpisů upravujících účetnictví“ a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU