385/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka: 170 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. října 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 14. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
385

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. října 2021
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „klasifikace CZ-DRG“) zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 253/2019 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 67/2020 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 217/2021 Sb.

. . .

Zavřít
MENU