380/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022

Částka: 167 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
380

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. října 2021,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2022 výše

a)   první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 298 Kč,

b)   druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 946 Kč,

c)   třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 892 Kč.Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU