377/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

Částka: 167 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
377

VYHLÁŠKA
ze dne 11. října 2021,
kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen „zákon o požární ochraně“) k provedení § 6c a § 15 odst. 2 zákona o požární ochraně, a podle § 35 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) k provedení § 5 odst. 4 zákona o integrovaném záchranném systému:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o požární prevenci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU