375/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka: 167 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 8. října 2021 Nabývá účinnosti: 19. října 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 511/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
375

VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2021,
kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


Čl. I

        V § 4 písm. a) vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka „27,80 Kč“ nahrazuje částkou „33,80 Kč“.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU