374/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 166 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. října 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
374

ZÁKON
ze dne 15. září 2021,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích


Čl. I

        Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 150/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Českém rozhlasu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVIII  
Zavřít
MENU