372/2021 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021

Částka: 165 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. října 2021 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 12. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

247/1995 Sb. - podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

372

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 11. října 2021

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů voličů a ze zvláštních seznamů voličů:8 275 752
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:5 414 637

Počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť:

Příloha PDF (14877 kB)

Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.

MENU