359/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.

Částka: 159 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. října 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
359

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. září 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.        Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb., se mění takto:

        1.  Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:


„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 454/2009 Sb.


Látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkemA. ANABOLICKÉ LÁTKY

A.1 Androgenní anabolické steroidy (AAS)

a) exogenní AAS

1. 1-androstendiol (5a-androst-1-en-3b,17b-diol);

2. 1-androstendion (5a-androst-1-en-3,17-dion);

3. 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on);

4. 4-hydroxytestosteron (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on);

5. 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion);

6. bolandiol (19-norandrostendiol);

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU